سوال ادبیات عمومی کنکورهای قبلی

در کدام بیت فعل «امر مستمر» یافت می‌شود؟

۱) برو این دام بر مزع دگر نِه                 که عنقا را بلند است آشیانه

۲) در کوی نیک‌نامی ما را گذر ندادند      گر تو نمی‌پسندی تعییر ده قضا را

۳) یا خلوتی برآور یا برقعی فرو هِل      ور نه به شکل شیرین، شور از جهان برآری

۴) می‌باش طبیب عیسوی هُش         اما نه طبیب آدمی کش

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

زبان فارسی ۳ صفحه ۱۳۱

می‌باش فعل امر مستمر است.

 

 

نظرات شما