یک میمون شیطون به یک سیستم چرخ دنده ای دست پیدا کرده است…!

سیستمی داریم متشکل از چندین چرخ دنده که هر کدام از این چرخ دنده ها با حالت های مختلف، به یک یا دو چرخ دنده دیگر متصل شده است. یک میمون بازیگوش به این سیستم دسترسی پیدا کرده و دسته متصل به یکی از این چرخ دنده ها را اندکی می چرخاند. (به سمت پایین)
آیا می توانید بگویید عقربه روی چرخ دنده آخر، به سوی کدام شماره متمایل خواهد شد؟
تست-هوش-تصویری-میمون-بازیگوش-و-چرخ-دنده-ها-۱۶۲۴۱
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما