نمونه تست دین و زندگی با پاسخ تشریحی

۱- با توجه به آیه شریفه « أفغیر دین الله یبغون و له أسلم من فی السموات و الأرض طوعاً و کرهاً و إلیه یرجعون » کدام مطلب مورد انکار قرار گرفته است؟
۱( پرستش خدا از روی اکراه

۲( درخواست دینی جز دین الهی
۳) غیرخدا را در دین خود قرار دادن

۴) مطلوبی جز خدا را به پرستش گرفتن

۲- حضرت علی علیه السلام دشمن ترین دشمن را چه چیزی معرفی کردند و حضرت یوسف (ع) چه نامی بر آن نهادند؟
۱) نفسی که در درون توست – امّاره
۲) نفسی که در درون توست – لوّامه
۳) شیطانی که خود را برتر از آدمیان می پندارد – امّاره
۴) شیطانی که خود را برتر از آدمیان می پندارد – لوّامه

۳- با توجه به آیه شریفه « إِنَّ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاه الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ أُولئِکَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ »کدام مطلب مفهوم می گردد؟

۱) جایگاه تلاش گران برای تحقق اهداف دنیایی دوزخ است.
۲) سرانجام عدم اعتقاد به رستاخیز و دل بستگی به دنیا آتش است.
۳) جایگاه غیرمعتقدان به رستاخیز و غافلان از آیات الهی آتش است.
۴) فرجام غفلت به آیات خدا و دل بستگی به دنیا داشتن، دوزخ است.
۴-  پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما ………. و آیه شریفه «النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوّاً   وَ عَشِیّاً » ناظر بر عالم ………. است.
۱) فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است، توفی می کنند – قیامت
۲) فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است، توفی می کنند – برزخ
۳) روح و جسم انسان ها توسط ملائکه بی کم و کاست دریافت می شود – برزخ
۴) روح و جسم انسان ها توسط ملائکه بی کم و کاست دریافت می شود – قیامت

۵- جزا و پاداش اخروی برای هرکس چگونه است؟
۱) پاداش طبیعی قرار گرفته در برابر اعمال است.
۲) برخاسته از نوع نگاه اولیای خدا به انسان است.
۳) همان چیزی است که از دنیا با خود آورده است.
۴) گزارشی از عمل انسان است که نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است.
آیه شریفه « أَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ …» می فرماید: آیا آن ها غیر از آیین خدا می طلبند؟! (آیین او همین اسلام است) و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از روی اختیار یا از روی اجبار، در برابر (فرمان) او تسلیم اند، و همه به سوی او بازگردانده می شوند.
ص ۱۸ دین و زندگی  ۲
۲- گزینه ۱ درست است.
عامل درونی که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد همان است که حضرت علی علیه السلام درباره اش فرمودند « دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست»  و حضرت یوسف (ع) آن را نفس امّاره نامیده اند.
ص ۳۸ دین و زندگی  ۲
۳- گزینه ۴ درست است.
آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَیَا ه الدُّنْیَا …» می فرماید: آن ها که ایمان به ملاقات ما و روز رستاخیز ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آن ها که از آیات ما غافلند همه آن ها جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایی که انجام می دادند.
ص ۵۰ دین و زندگی ۲

۴- گزینه ۲ درست است.
پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است «توفّی » می کنند، یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند. بنابراین گرچه بدن حیات خود را از دست می دهد، اما روح همچنان به فعالیت آگاهانه خویش ادامه می دهد.
ص  ۷۱ دین و زندگی ۲
۵- گزینه ۳ درست است.
اگر شخصی عمر خود را بر اساس حق و حقیقت سپری کرده و به تحصیل فضایل و کمالات پرداخته است، همین کمالات و فضائل در آخرت برای او آشکار می گردند و در بهشت به صورت نعمت های گوناگون جلوه گر می شوند اما اگر زندگی خود را بر گناه، حق کشی و ستم بنا کرده، همین زشتی ها در آخرت به صورت عذاب هایی گریبان او را خواهند گرفت.
ص  ۹۳ دین و زندگی ۲

 

نظرات شما