در دوران کنکور تا حد امکان از خوردن غذا در رستوران ها و فست فودها خودداری کنید .

در دوران کنکور تا حد امکان از خوردن غذا در رستوران ها و  فست فودها خودداری کنید . بدون شک غذای منزل بسیار سالم تر و مطمئن تر است و با متوبولیسم بدن شما نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ برای مثال ، بعضی از افراد به غذاهای دارای ادویه حساسیت دارند و در منزل از این مواد استفاده نمی کنند ؛ در حالی که اکثر فست فودها و رستوران ها از ادویه جات متعدد در غذاهای خود بهره می برند .  در یک مورد دانش آموزی به دلیل خوردن ساندویچ سوسیس در همین دوران دچار حساسیت شدید شد و نتوانست یکی از امتحانات خرداد ماه خود را بدهد . در ضمن در صورت خوردن غذاهای بیرون احتمال دارد که دچار مسمومیت نیز بشوید .

نظرات شما