سوال روان‌شناسی کنکورهای گذشته با پاسخ تشریحی

قشر خاکستری مغز بر چه اساس تقسیم بندی می‌شود؟

۱) سرعت و دقت عمل پردازش

۲) محل جغرافیایی و سطح اشعالشده

۳) حجم اطلاعات وارده و حجم اطلاعات صادره

۴) نوع لایه‌ها و سلول‌ها و به ویژه نوع کارکرد

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

لوب‌ها بر اساس نوع، لایه، سلول و کارکردشان تقسیم می‌شوند.

نظرات شما