تست زمین شناسی کنکور سالهای قبل با پاسخ

سیاره‌های همسایه در منظومه شمسی، در کدام ویژگی بیشترین اختلاف نسبی را با هم دارند؟

۱) حجم

۲) جرم

۳) مدت زمان گردش وضعی

۴) مدت زمان گردش انتقالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

صفحه ۱۱۶ کتاب علوم زمین شناسی

نظرات شما