نمونه تست عربی با پاسخ تشریحی

۱- ﴿ اِتبعوا مّا انزل إلُیکم من ربکم و لاّ تتبعوا مّن دونه أولیاء ﴾:

۱) آنچه را از طرف خدایتان برای شما نازل شده تبعیّت کنید، نه از اولیائی که غیر او هستند!
۲) پیروی شما باید از چیزی باشد که از جانب پروردگار برایتان نازل شده نه از دوستانی که غیر او هستند!
۳) از آنچه از جانب پروردگارتان برای شما نازل کرده شده پیروی کنید، و غیر از او از اولیائی تبعیّت مکنید!
۴) تبعیّت شما باید از چیزهایی باشد که از طرف خداوند برایتان نازل شده، و غیر از او از دوستان دیگر پیروی مکنید!
۲- :« إن الّملایین من المسلمین یجتمعون کلّ سنه فی ذی الحجّه فی بیت الله الحرام لزیارته»
۱) میلیونها مسلمان در ماه ذی حجّه هر سال در خانه حرمتدار خدا جهت زیارت گرد هم می‌آیند!
۲) هر سال در ماه ذی حجّه میلیونها نفر از مسلمین در بیت الله الحرام جهت زیارت آن جمع می‌شوند!
۳) میلیونها نفر از مسلمانان در هر سال در ماه ذی حجّه در بیت الله الحرام برای زیارت شرکت می‌کنند!
۴) همه ساله میلیونها نفر مسلمان در ماه ذی حجّه به خانهه حرمتدار خدا برای زیارت آن رهسپار می‌شوند!

 

۳- « لا احب الُّنمامین لّأنهّم یؤذوّننا بلسانهم دائماً!»
۱) سخن چینان را دوست ندارم زیرا آنها با زبانشان همیشه مارا می‌آزارند!
۲) سخن چینان را دوست نداشتم چه همیشه با زبانشان ما را آزار داده‌اند!
۳) زبان سخن چینان همیشه ما را آزار می‌دهد برای همین آنها را دوست ندارم!
۴) زبان سخن‌چینان را دوست نخواهم داشت زیرا این زبان همواره ما را آزار می‌دهد!
۴- «حاولا أن أتناول الطعام الذیّ لا یسمننی!»
۱)  سعی کردم غذایی نخورم که چاقم می‌کند!
۲)  من می‌کوشم غذایی بخورم که مرا فربه نکند!
۳) کوشش می‌کنم غذاهایی را که فربه می‌کند نخورم!
۴) همه تلاشم بر این است که غذاهایی را که چاقم می‌کند نخورم!
۵-  عین الخطأّ:
۱)  نعم اللون، اللوّن الأخّضر لأنه یثیر فیُّنا البهجه!: چقدر رنگ سبز خوب است زیرا در ما شادمانی را بوجود می‌آورد!
۲) عندما وردت ضیفتی رحّبت بورُودها!: هنگامی که مهمانم وارد شد ورودش را خوش‌آمد گفتم!
۳) إن السّ اتک ترفیّسدّ أسناننا إلا العسل!ّ: مواد قندی قطعاً دندانهای مارا فاسد می‌کند بجز عسل!
۴) ما أجمل لحظه میلاد الطفله لوالدّیها!: لحظه تولد کودک برای والدینش چقدر زیباست

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳   درست است

درگزینه ۱ و ۴ با معادل صحیح برای «من» نیست و در گزینه ۱ لام امر در ترجمه لحاظ نشده. در گزینه دو از آن معادل دقیق برای «من» نیست

 

 

۲- گزینه ۲   درست است

در گزینه ۱ : مؤمن ………… دارد (ساختار عبارت فارسی با عربی آن تفاوت دارد) – همیشه  (دائماً قید زمان برای جمله اول است نه دوم!) – پروردگار (ضمیر اضافی در ترجمه لحاظ نشده).

در گزینه ۳: که (دلیلی بر وجود حرف ربط در عبارت عربی وجود ندارد) – ذلیل خود (ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد).

در گزینه ۴:خوار کرده است («یُذلّ» مضارع لا ماض!) – پروردگار (ضمیر اضافی در ترجمه لحاظ نشده).

 

۳- گزینه  ۱  درست است

در گزینه ۱ : زیاد شده بود («کثر» معادل ماضی مطلق فارسی است لا بعید!( – می دیدم  رأیت ماضٍ لا مضارع!( – آیا )ادات استفهامی در عبارت عربی وجود ندارد( – حلال می کنید

در گزینه ۳: زیاد شدن («کثر» فعل لا مصدر!) – وقتی بود («حین» فقط مفعول فیه است نه خبر، ص: وقتی که )

در گزینه ۴: تعجب کردم (معادل صحیح برای« کثر تعجبی» نیست)

 

۴- گزینه  ۲  درست است

در گزینه ۱: اوج (چنین قیدی در عبارت عربی وجود ندارد) – اما (معادل صحیح برای «ف» نیست). مشک آبی …… (ساختار عبارت فارسی با عربی آن کاملاً تفاوت دارد)

در گزینه۳: هنگامی که (اولاً: قید زمانی در عبارت عربی وجود ندارد، ثانیاً: ساختار عبارت فارسی با عربی آن تفاوت دارد) – و (معادل صحیح برای «ف» نیست) به رفع …. (ساختار عبارت فارسی با عربی آن کاملاً تفاوت دارد).

در گزینه۴: بیرون می رفتم )معادل صحیح برای «ذهبت» نیست) – با اینکه ….. بود (ساختار عبارت فارسی با عربی آن تفاوت دارد)

 

۵- گزینه  ۱  درست است

ساختار عبارت فارسی با عربی آن کاملاً تفاوت دارد. ص: انسان دانشمند را زبانی است آراسته به فصاحت و بلاغت.

 

نظرات شما