دین و زندگی ونوس

دین و زندگی ونوس

دین و زندگی ونوس

با سلام و درود خدمت عزیزان همراه موسسه ونوس

دراین مقاله قصد داریم دین و زندگی ونوس و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و مزیت ها و معایب آنرا بررسی نماییم .

ابتدا بسته های نظام قدیم دین و زندگی ونوس را بررسی میکنیم

بسته های نظام قدیم دین و زندگی ونوس بصورت کامل هر سه سال دوم دبیرستان و سوم دبیرستان و مقطع پیش دانشگاهی را پوشش میدهد .اما مبحث مهمی که در این بسته ها وجود دارد جدا بودن درسنامه و تست ها و تمرین ها بوده که به هیچ وجه این دو در کنار هم تدریس نشده و مزیت این روش در این میباشد که دانش آموز با خیال راحت و بدون استرس درسنامه را مشاهده و آموزش را کامل مینماید و سپس به سراغ تست ها رفته و از خود آزمون میگیرد . شاید شما دانش آموزان بپرسید به چه شکل قابلیت آزمون وجود دارد .

روش مشاهده بسته های دین و زندگی ونوس

ابتدا دانش آموز درسنامه ی مبحث و کامل مشاهده مینماید و پس از تحلیل و بررسی درسنامه و اطمینان از درک کامل مطلب گفته شده به سراغ تست ها میرود و شروع به حل تست ها قبل از مشاده پاسخ آنها مینماید .

در این قسمت دانش آموز با دادن پاسخ درست و حل مشابه پاسخ استاد به درک کامل مطلب رسیده و نیازی به دوره آن مطلب نیست ولیاگر دانش آموز نتوانست سوال را حل نماید و یا درست حل نماید و گزینه درست را انتخاب نکرد مشخص میشود که دانش آموز به آموز بیشتری نیاز دارد و این آموزش بازبینی مجدد مبحث تدریس شده میباشد و دوباره طبق تعریف بالا مجدد تست ها قبل از استاد حل نموده و خود را وارد یک آزمون چند مرحله ای مینماید . این گونه دانش آموز تا تفهیم کامل مبحث در حال آموزش و آزمون میباشد که این نوع روش دانش آموز را به درک عمیق مطلب ( A deep understanding of the content ) می رساند .

مشخصات کامل پکهای دین و زندگی ونوس

در حال حاضر با یادگیری چگونه مشاهده کردن بسته ها میرسیم به بررسی تعداد ساعات و جلسات آنها

بسته سال دوم دین و زندگی ونوس ( درسنامه ) شامل 6 حلقه DVD  و تدریس مباحث  درس اول تا درس شانزدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی سال دوم ونوس

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 درس اول: جلوه‌های حکمت و تدبیر 0:50:23
2 حلقه 2 درس دوم: با کاروان هستی – درس سوم: سرمایه‌های انسان 1:00:51
3 حلقه 3 درس چهارم: خود حقیقی – درس پنجم: پنجره‌ای رو به روشنایی – درس ششم: آینده‌ی روشن 1:15:29
4 حلقه 4 درس هفتم: منزلگاه بعد – درس هشتم: واقعه بزرگ – درس نهم: فرجام کار 1:00:46
5 حلقه 5 درس دهم: اعتماد به او – درس یازدهم: دوستی با حق – درس دوازدهم: فضیلت آراستگی 1:02:32
6 حلقه 6 درس سیزدهم: زیبایی عفاف – درس چهاردهم: نظارت همگانی – درس پانزدهم: کار در نظام اقتصادی – درس شانزدهم: یاری و نماز و روزه 0:45:38

جمع مدت زمان نمایش 5 ساعت 15 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 8 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته سال سوم دین و زندگی ونوس ( درسنامه ) شامل 6 حلقه DVD  و تدریس مباحث  درس اول تا درس شانزدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی سال سوم ونوس

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 درس اول: هدایت الهی – درس دوم: هدایت مستمر 0:56:00
2 حلقه 2 درس سوم: معجزه‌ای از نوع کتاب – درس چهارم : گستره‌ی رساله پیامبر 0:45:01
3 حلقه 3 درس پنجم: تداوم رسالت – درس ششم: جایگاه امامت – درس هفتم: وضع فرهنگ و سیاست در عصر ائمه 1:01:18
4 حلقه 4 درس هشتم: احیای ارزش‌های راستین – درس نهم: خورشید پنهان 0:42:15
5 حلقه 5 درس دهم: در انتظار طلوع- درس یازدهم: مرجعیت ولایت فقیه – درس دوازدهم: ویژگی‌های حکومت اسلامی 1:01:58
6 حلقه 6 درس سیزدهم: عزت نفس – درس چهاردهم: زمینه‌های پیوند – درس پانزدهم: پیوند مقدس – درس شانزدهم: کانون مهر 0:48:32

جمع مدت زمان نمایش 5 ساعت 14 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 8 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته پیش دانشگاهی دین و زندگی ونوس ( درسنامه ) شامل 6 حلقه DVD  و تدریس مباحث  درس اول تا درس شانزدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی سال چهارم یا پیش دانشگاهی

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 درس اول : هستی بخش – درس دوم: یگانه و بی‌همتا – درس سوم: حقیقت بندگی 0:57:21
2 حلقه 2 درس چهارم: در مسیر اخلاص – درس پنجم: قدرت پرواز – درس ششم: سنت‌های خداوند – درس هفتم: بازگشت – درس هشتم: پایه‌های استوار – درس نهم: برنامه‌ای برای فردا – درس دهم: زندگی در دنیای امروز 1:18:24

جمع مدت زمان نمایش 2 ساعت 15 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 4 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

حتما شما دانش آموزان از خودتون سوال میکنید که چرا ساعت تدریس پیش دانشگاهی آنقدر کوتاه و کم میباشد .

دلیل این امر این بوده که استاد سرکشیک زاده تمامی مراحل ترکیبی را در قسمت پایه به صورت کامل تدریس کرده و نیازی به تکرار مجدد آنها در قسمت پیش دانشگاهی نبوده است .

بالاتر اشاره کردیم که بسته های درسنامه فاقد تست و نکته میباشد و این مباحث به صورت مجزا تولید و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است .

بسته تست و نکته دین و زندگی ونوس ( سال دوم . سال سوم . پیش دانشگاهی ) شامل 5 حلقه DVD  میباشد.

لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

تست‌های جامع دین و زندگی ونوس سال‌های دوم و سوم و چهارم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 تست‌های سال دوم 1:15:52
2 حلقه 2 تست‌های سال دوم 1:16:52
3 حلقه 3 تست‌های سال سوم 1:02:20
4 حلقه 4 تست‌های سال سوم 1:07:24
5 حلقه 5 تست‌های سال چهارم 1:27:09

جمع مدت زمان نمایش 6 ساعت 9 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 9 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته آیات و نکات دین و زندگی ونوس ( سال دوم . سال سوم . پیش دانشگاهی ) شامل 5 حلقه DVD  مجزا میباشد.

لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی ابیات و اشعار و آیات پرتکرار

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 ابیات و اشعار (سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی) 0:42:29
2 حلقه 2 آیات پرتکرار 0:28:42

جمع بندی آیات و نکات دین و زندگی

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 بدون مبحث 0:54:08
2 حلقه 2 بدون مبحث 0:36:54
3 حلقه 3 بدون مبحث 0:58:53

جمع مدت زمان نمایش 3 ساعت 40 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 7 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه بسته ابیات و اشعار میتوانید اینجا کلیک کنید

برای تهیه بسته آیات و نکات میتوانید اینجا کلیک کنید

پس از بررسی بسته های نظام قدیم شروع به بررسی بسته های نظام قدیم می نماییم

این بسته ها شامل مباحث سالهای دهم ، یازدهم و دوازدهم  و همچنین جمع بندی و نکات و تست های تمرینی میباشد که نکته جالب این بسته ها در این قسمت میباشد که مثل بسته های نظام قدیم درسنامه از تست و نکته جدا میباشد و در این بسته ها سال دهم و یازدهم حالت تشریحی خود را نیز حفظ کرده اند .

نحوه مطالعه بسته های نظام جدید نیز مانند بسته های نظام قدیم به همان صورت تست درسنامه میباشد که در بالای این مقاله گفته شد .

مشخصات کامل پکهای دین و زندگی نظام جدید ونوس

در حال حاضر با یادگیری چگونه مشاهده کردن بسته ها میرسیم به بررسی تعداد ساعات و جلسات آنها

بسته سال دهم دین و زندگی ونوس ( درسنامه ) شامل 4 حلقه DVD  و تدریس مباحث  درس اول تا درس دوازدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی ونوس سال دهم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 درس اول: هدف آفرینش – درس دوم: پر پرواز –  درس سوم: پنجره‌ای رو به آشنایی 1:03:55
2 حلقه 2 درس چهارم: آینده روشن – درس پنجم: منزلگاه بعد – درس ششم واقعه بزرگ 1:07:58
3 حلقه 3 درس هفتم، فرجام کار – درس هشتم: آهنگ سفر – درس نهم: دوستی با خدا 1:08:46
4 حلقه 4 درس دهم: یاری از نماز و روزه – درس یازدهم: فضیلت آراستگی ، درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی 0:56:33

جمع مدت زمان نمایش 4 ساعت 17 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 6 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته سال دهم دین و زندگی ونوس ( نکته و تست ) شامل 8 حلقه DVD  و نکته و تست مباحث  درس اول تا درس دوازدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

نکته و تست دین و زندگی ونوس دهم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 آزمون درس اول، دوم، سوم 0:54:12
2 حلقه 2 آزمون درس چهارم، پنجم، ششم 0:51:17
3 حلقه 3 آزمون درس هفتم، هشتم، نهم 0:50:07
4 حلقه 4 آزمون درس دهم، یازدهم، دوازدهم 0:43:59
5 حلقه 5 تست‌های درس اول 0:46:23
6 حلقه 6 تست‌های درس دوم و سوم 1:13:28
7 حلقه 7 تست‌های درس چهارم، پنجم و ششم، هفتم و هشتم 1:17:44
8 حلقه 8 تست‌های درس نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم 0:57:08

جمع مدت زمان نمایش 7 ساعت 34 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 9 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته سال یازدهم دین و زندگی ونوس ( درسنامه ) شامل 4 حلقه DVD  میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی ونوس یازدهم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 تفکر و اندیشه 0:54:50
2 حلقه 2 تدوام هدایت، آخرین پیامبر، معجزه جاویدان 1:05:50
3 حلقه 3 مسئولیت‌های پیامبر، اسوه پیشوایی 1:27:36
4 حلقه 4 تداوم رسالت، وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان پس از رسول خدا. احیای ارزش‌های راستین – جهاد در راستای ولایت ظاهری – عصر غیبت 0:51:47

جمع مدت زمان نمایش 4 ساعت 20 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 6 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته دین و زندگی ونوس میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته سال یازدهم دین و زندگی ونوس ( نکته و تست ) شامل 4 حلقه DVD  و نکته و تست مباحث  درس اول تا درس دوازدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

تست‌های دین و زندگی ونوس یازدهم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 تست‌های درس 1-2-3-4 1:02:28
2 حلقه 2 تست‌های درس 5-6-7 0:52:40
3 حلقه 3 تست‌های 8-9 0:51:57
4 حلقه 4 تست‌های 10-11-12 0:41:33

جمع مدت زمان نمایش 4 ساعت 20 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 6 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته دین و زندگی ونوس میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته سال دوازدهم دین و زندگی ونوس ( درسنامه ) شامل 4 حلقه DVD  میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

دین و زندگی ونوس دوازدهم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 هستی بخش – یگانه بی همتا –  توحید و سبک زندگی 01:01:11
2 حلقه 2 فقط برای تو – قدرت پرواز 01:12:00
3 حلقه 3 سنت های خداوند در زندگی- بازگشت 00:45:15
4 حلقه 4 پایه های استوار – مسئولیت ما – احکام الهی در زندگی امروز 00:50:57

جمع مدت زمان نمایش 3 ساعت 49 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 5 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته دین و زندگی ونوس میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته سال دوازدهم دین و زندگی ونوس ( نکته و تست ) شامل 4 حلقه DVD  و نکته و تست مباحث  درس اول تا درس دهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

تست های دین و زندگی دوازدهم

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 تست های درس یک و دو 1:00:38
2 حلقه 2 تست های درس سه و چهار 0:47:27
3 حلقه 3 تست های درس پنج و شش 1:08:21
4 حلقه 4 تست های درس هفتم ، هشتم ، نهم و دهم 0:41:35

جمع مدت زمان نمایش 3 ساعت 38 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 5 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته دین و زندگی ونوس میتوانید اینجا کلیک کنید

بسته جمع بندی دین و زندگی ونوس ( نکته و تست ) شامل 7 حلقه DVD  و جمع بندی 80 درصدی کامل مباحث  سال دهم تا دوازدهم میباشد. لیست مباحث و مدت زمان درج شده در جدول زیر میباشد.

جمع بندی دین و زندگی نظام جدید

ردیف دیسک مبحث روی تخته تایم
1 حلقه 1 جمع بندی دین و زندگی سال دهم 1:19:31
2 حلقه 2 جمع بندی دین و زندگی سال دهم 1:06:24
3 حلقه 3 جمع بندی دین و زندگی سال دهم 0:56:42
4 حلقه 4 جمع بندی دین و زندگی سال یازدهم 1:02:58
5 حلقه 5 جمع بندی دین و زندگی سال یازدهم 0:54:34
6 حلقه 6 جمع بندی دین و زندگی سال یازدهم 1:19:08
7 حلقه 7 جمع بندی دین و زندگی سال دوازدهم 1:25:36

جمع مدت زمان نمایش 8 ساعت 10 دقیقه میباشد که مدت زمان حدودی یادگیری مبحث حدود 10 ساعت محاصبه شده است .

برای تهیه این بسته میتوانید اینجا کلیک کنید

امیدواریم با توضیحات کامل و جامع که راجع به محصولات دین و زندگی ونوس در اختیار شما قرار دادیم به راحتی بتوانید در انتخاب و نحوه مطالعه تصمیم گیری نمایید

24 ساعته در خدمت شما عزیزان هستیم : 09120550073

 

برگشت به بالا
سایت رسمی ونوس
x کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه