شیمی کنکور ونوس( تحلیل و بررسی )

شیمی کنکور ونوس درس شیمی آخرین درس دفترچه کنکور مشترک بین رشته ریاضی و تجربی که هر ساله به تعداد 35 تست و مدت زمان 35 دقیقه در آزمون سراسری طراحی شده و به تعداد 140 تست در 4 گروه آزمایشی ( تجربی و ریاضی ) و ( داخل و خارج کشور) مورد آزمون قرار […]

مشاوره رایگان

بستن
مقایسه