در اینجا 40 نکته ی کلیدی رو به شما معرفی میکنیم که با در نظر گرفتن آنها هنگام مطالعه میتوانید مطالعه ی ثمربخشی داشته باشید. در مطالب آینده به تفصیل در باره ی هر کدام از این موارد توضیحاتی را ارائه میکنیم.   1- داشتن هدف  2- اعتماد به تواناییی های خود  3- برنامه […]

 

در اینجا 40 نکته ی کلیدی رو به شما معرفی میکنیم که با در نظر گرفتن آنها هنگام مطالعه میتوانید مطالعه ی ثمربخشی داشته باشید.
در مطالب آینده به تفصیل در باره ی هر کدام از این موارد توضیحاتی را ارائه میکنیم.
 

1- داشتن هدف 

2- اعتماد به تواناییی های خود 

3- برنامه ریزی اصولی و منطقی 

4- خونسردی 

5- علاقه  به مطالعه

6- تفکر و اندیشه مثبت داشتن 

7- احساس رضامندی از عملکرد خود

8- تمرکز حواس  هنگام مطالعه 

9- طبقه بندی مطالب به صورت اصولی و دقیق 

10 – فهمیدن مطالب بطور عمقب

11- فعال بودن  هنگام مطالعه  

12- فشار نیاوردن به حافظه 

13- اجتناب از مطالعه اجباری

14- استراحت مطلق پس از مطالعه علمی 

15-فهمیدن مطالب و خلاصه برداری 

16- تکرار مطالب خوانده شده

17- تحرک و ورزش قبل و بعد از مطالعه 

 18- مکان مطالعه صحیح

19- نور و حرارت مکان مطالعه 

20 – زمان مطالعه

21- مطالعه هنگام شب قبل از خواب و صبح زود  

22- وضعیت بدن در هنگام مطالعه

23- یادداشت برداری و خلاصه نویسی  

24- تندخوانی   

25- حداکثر استفاده از تجربیات 

  26- برقراری پیوند بین مطالب آموخته شده

 27- تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی  

 28- خط کشیدن زیر عبارات مهم  

 29- بیان مطالب  به زبانی ساده 

 30- دقت کافی برای مطالعه

31- از بر خواندن   

32- درست کردن برگه نکته ها  

 33- استفاده از نقشه ها و تصاویر

34- تقسیم مطالب به بخشهای کوچکتر  

35- تمرکز نیرو  

36- تغذیه مناسب  ( غذا و اکسیژن  ) 

37- عدم استفاده از دخانیات

38- سلامت و آرامش ذهنی و عاطفی

39ـ هر  روز یک صفحه قرآن با معنی بخوانید. 

40ـ هنگام مطالعه با وضو باشید و قبل از مطالعه یک بار آیه الکرسی را بخوانید. 

 

40 نکته مطالعه ثمربخش

 

نظرات شما