۱. گلپر(در بیشتر کسانی که دچار غلبه سردی در مغز و معده هستند شاید دم کرده گلپر بهترین نوشیدنی باشد تا عوارض این سردی را جبران کرده و آن را درمان کند) ۲. گردو ۳. آویشن ۴. اسپند ۵. خردل ۶. عرق اسطوخودوس(قبل از غذا در وعده ناهار و شام)

 

۱. گلپر(در بیشتر کسانی که دچار غلبه سردی در مغز و معده هستند شاید دم کرده گلپر بهترین نوشیدنی باشد تا عوارض این سردی را جبران کرده و آن را درمان کند)

۲. گردو

۳. آویشن

۴. اسپند

۵. خردل

۶. عرق اسطوخودوس(قبل از غذا در وعده ناهار و شام)

نظرات شما