به کیفیت مطالعه بیش از کمیت آن توجه کنید

دانش آموزان موفق در کنکور معمولا به کیفیت مطالعه خود بیش از کمیت آن اهمیت می‌دهند. معنی این جمله این نیست که آنها ساعات کمی را درس می‌خوانند یا تلاش نمی‌کنند که ساعات مطالعه خود را افزایش دهند. بلکه بازدهی مطالعه بسیار مهمتر از ساعت مطالعه است. خودتان متوجه شده اید که گاهی یک ساعت مطالعه شما در یک حالت خاص مفید تر از چند ساعت مطالعه در حالتهای دیگر است. برای موفقیت در کنکور باید کاملا حواستان به کیفیت مطالعه باشد و فقط با اضافه کردن ساعت مطالعه خودتان را گول نزنید. همچنین تعادل بین کیفیت و کمیت را به هم نزنید یعنی ساعت مطالعه خد را آنقدر زیاد نکنید که از کیفیت آن کاملا کاسته شود. حداکثر توان مطالعه روزانه خود را پیدا کنید و بر طبق آ» برنامه ریزی کنید.

نظرات شما