کنکوریهای استان کرمان شاه آماده باشید، با برنامه های آموزشی کنکور آسان است به سراغ استان زیبای شما خواهیم آمد.

کنکوریهای استان کرمان شاه آماده باشید، با برنامه های آموزشی کنکور آسان است به سراغ استان زیبای شما خواهیم آمد.

شما کنکوریهای عزیز استان کرمانشاه می توانید طی روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته  از ساعت ۱۴ بعد از ظهر سری برنامه های آموزشی کنکور موسسه کنکور آسان است را از شبکه استانی کرمانشاه دنبال کنید.

نظرات شما