شما کنکوریهای عزیز استان خوزستان می توانید طی روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته  از ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر سری برنامه های آموزشی کنکور موسسه کنکور آسان است را از شبکه استانی خوزشتان دنبال کنید.

کنکوریهای استان خوزستان آماده باشید، با برنامه های آموزشی کنکور آسان است به سراغ استان زیبای شما خواهیم آمد.

شما کنکوریهای عزیز استان خوزستان می توانید طی روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته  از ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر سری برنامه های آموزشی کنکور موسسه کنکور آسان است را از شبکه استانی خوزشتان دنبال کنید.

نظرات شما