داشتن کمی اضطراب برای کنکور خوب است.

اضطراب هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. در واقع اضطراب یک حالت فیزیولوژیک بدن در پاسخ به موقعیت‌های سخت است و بدن شما را برای تلاش بیشتر آماده می‌کند.در نتیجه باعث توان بیشتر فکری و فیزیکی می‌شود. همه ما می‌دانیم که یادگیری ما در شب امتحان با روزهای عادی زمین تا آسمان فرق دارد. این توان بیشتر به دلیل اضطراب شب امتحان و البته همت عالی ما در شب امتحان است. اما باید بدانیم اگر اضطراب باعث از بین رفتن رفتار عادی و اعتماد به نفس ما شود مخرب است. در هنگام اضطراب شدید به علت اختلالاتی که در تمرکز ایجاد می‌شود بیشتر در معرض خطا و اشتباه هستید. پس باید با اضطراب مخرب مقابله کنیم.

نظرات شما