در سال های اخیر دانشمندان به منظور تولید انرژی پاک و نامحدود بر روی همجوشی هسته ای تمرکز کرده اند، اما اکنون گروهی از محققین یک فرایند زیر اتمی جدید را کشف کرده اند که میزان انرژی آزاد شده آن هشت برابر همجوشی هسته ای است.

منبع این انرژی از همجوشی ذرات زیر اتمی به نام کوارک سرچشمه می گیرد. کوارک ها ذرات اصلی سازنده پروتون و نوترون بوده و به ۶ گروه مختلف تقسیم می شوند.

دانشمندان انواع مختلف کوارک ها را «طعم» نیز می نامند که عبارتند از: بالا، پایین، عجیب، افسون، فوقانی و زیرین (دو مورد آخر گاهی حقیقت و زیبایی نیز نامیده می شوند).

این تیم تحقیقاتی برای بررسی دقیق تر ذرات زیراتمی، اتم ها را در برخورددهندهٔ هادرونی بزرگ (Large Hadron Collider) با سرعت بالا به سمت هم گسیل کرده اند تا کوارک های آنها از یکدیگر جدا شود.

این کوارک ها پس از جداشدن دوباره تمایل به تشکیل پیوندهای جدید دارند که منجر به ایجاد ذراتی به نام «باریون» می شود .

این محققان با تمرکز بر روی کوارک زیرین که سنگین تر از دیگر طعم ها است، دریافتند که باریون های حاصله توانایی تولید ۱۳۸مگا الکترون ولت انرژی خالص را دارند که هشت برابر انرژی تولید شده در همجوشی هسته ای است.

انرژی این فرایند به حدی زیاد است که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، به همین خاطر محققان در ابتدا نسبت به رسانه ای کردن آن تردید داشته‌اند.

با این حال آنها تاکید کرده اند که با طراحی و توسعه ابزارهای لازم می توان از این روش برای تولید انرژی پاک و نامحدود بهره برد.

نظرات شما