طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم از سال تحصیلی جدید رشته‌های مختلف دانشگاه غیر انتفاعی ادغام شده و ظرفیت جذب دانشجو کاهش می‌یابد.

رییس اتحادیه دانشگاه‌های غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی گفت : طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم از سال تحصیلی جدید رشته‌های مختلف دانشگاه غیر انتفاعی ادغام شده و ظرفیت جذب دانشجو کاهش می‌یابد.

علی آهون منش رییس اتحادیه دانشگاه‌های غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به کاهش ظرفیت دانشجویان این دانشگاه اظهار داشت: طبق دستور العمل ابلاغی وزارت علوم شاخه‌های مختلف رشته‌های تحصیلی ادغام شده و این مسئله سبب کاهش بودجه دریافتی دانشگاه غیرانتفاعی شده است.

وی افزود: در سال‌های قبل برای شاخه‌های مختلف یک رشته ظرفیت جداگانه‌ای درج می‌شد اما با تصویب این طرح در وزارت علوم ظرفیت شاخه‌های مختلف هر رشته به یک رقم بسیار کم کاهش یافته است.

رییس اتحادیه دانشگاه‌های غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی ادامه داد: دانشگاه غیر انتفاعی با ارسال نامه‌ای به وزارت علوم طرحی را مبنی بر افزایش ظرفیت دانشجویان این دانشگاه برای رشته‌های مادر ارائه کرده بود که متأسفانه با مخالفت این وزارتخانه روبرو شد.

وی گفت: این طرح وزارت علوم از سال تحصیلی جدید اجرایی شده و در آن شاخه‌های مختلف رشته‌ای مانند مهندسی مکانیک با یکدیگر ادغام می‌شود اما ظرفیت آن نه تنها افزایش نداشته بلکه به سبب ادغام شدن شاخه‌ها تعداد دانشجویان درج شده کاهش می‌یابد.

آهون منش تصریح کرد: با این اقدام وزارت علوم، بودجه دانشگاه به شدت کاهش یافته و این طرح بر مشکلات مالی می‌افزاید.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما