اگر از قبول نشدگان کنکور ۹۶ هستید شروع به تلاش کنید و سعی کنید در آزمونهای آزمایشی موفق شوید تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را برگردانید.

دانش‌آموزانی که در کنکور امسال موفق نبوده‌اند نباید به دلیل این عدم موفقیت اعتماد به نفس خود را از دست بدهند، اما کاهش اعتماد به نفس در اثر عدم قبولی طبیعی است. بازگرداندن اعتماد به نفس پروسه‌ای است که باید شروع کنید. اعتماد به نفس از دست رفته شما یک روزه برنمی‌گردد. باید هر روز به خودتان امیدواری دهید و با شناخت دلایل عدم موفقیت با خودتان قرارداد کنید که این مشکلات را امسال رفع می‌کنید و بهتر کنکور امتحان می‌دهید. سعی کنید در آزمونهای آزمایشی بهتر ظاهر شوید. موفقیت در یک رقابت مثل آزمون آزمایشی در بازگرداندن اعتماد به نفس نقش موثری دارد. باید از امروز شروع به تلاش کنید تا اولین موفقیت‌تان را بدست آورید. این مرحله سخت است و نیاز به اراده و تلاش دارد. اما بعد از اولین موفقیت در آزمونهای آزمایشی روند افزایش اعتماد به نفس راحت‌تر انجام می‌شود.

نظرات شما