تغییر روند زندگی انسان شکارچی به انسانی که خود غذایش را کشت داده و آماده می‌کند، اثری پاک‌نشدنی بر ساختار بدن از خود به جا گذاشته‌است.

یکی از تغییرات ناشی از تعویض غذاهای سخت با غذاهای نرم کاهش میزان انرژی برای جویدن غذاها بوده‌است. مطالعه روی صدها جمجمه انسان دوران پیش‌صنعتی غذایی که بیشترین تاثیر روی شکل جمجمه انسان داشته‌است را کشف کرده‌است: پنیر.

ایده یکجا‌نشین شدن و مصرف غذاهای نرم‌تر و تاثیرات آن بر تغییر فرم جمجمه از گذشته مورد مطالعه قرار داشته‌است: مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد تغییرات کشاورزی را عامل مجموعه‌ای از مشکلات دندانی،‌از جمله تعدد دندان‌ها و اوربایت در انسان‌های امروز دانسته‌است.

اما برای درک بهتر این تغییرات ناشی از تغییر سبک زندگی بر جمجمه انسان، محققان دانشگاه کالیفرنیا دیویس به مطالعه دقیق‌تر جمجمه ۲۵ گروه مختلف در سرتاسر جهان پرداختند، به ویژه روی ۵۵۹ کرانیا، بخش بالایی جمجمه و ۵۳۴ فک پایینی مطالعه کردند و نحوه تغییر شکل آنها را تحت تاثیر نوع رژیم غذایی مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند تغییرات ایجاد شده در جمجمه‌ها به دورانی تعلق دارد که انسان‌ها به مصرف محصولات کشاورزی، غلات و لبنیات رو آورده‌اند. لبنیات به شکلی ویژه به این تغییر دامن زده‌بود: به نظر می‌آید زمانی که غذاهایی نرم مانند پنیر اختراع شده‌اند، دیگر نیاز به وجود فک‌های بزرگ و قوی از بین رفته‌است.

به گفته دانشمندان اگرچه غذاهای نرمی مانند پنیر بر تغییر شکل جمجمه انسان نقشی مهم داشته‌اند، دیگر عوامل مانند مکان جغرافیایی و جنسیت نیز بر روند تکامل جمجمه انسان تاثیری کلیدی داشته است.

نظرات شما