پاسخ معمای امروز ۲ آذر

پاسخ معما:
به صورت ستاره

 

fu5469

نظرات شما