پاسخ معمای امروز نهم آذر

جواب معما :
بازرس باید از طلا ساز اول یه شمش طلا، طلا ساز دوم دو شمش طلا ، از طلا ساز سوم سه شمش طلا میگیره ، بعد میزاره روی ترازو و وزن میکنه اگه ۱۰ گرم کم بود طلاساز اول، اگه ۲۰ گرم کم بود طلا ساز دوم ، اگه ۳۰ گرم کم بود طلا ساز سوم دزد هست.

نظرات شما