پاسخ معمای المپیادی امروز ۲۸ مرداد

پاسخ

گزینه (ب) درست است.

بهترین عدد ممکن عدد ۱۰۱۰۰۰۱۱۰ می‌باشد که شامل ۹ رقم می‌باشد.

نظرات شما