من علاقه ای به حفظ کردن مطالب و درس های حفظی ندارم. شیمی را باید چگونه بخوانم؟

ضریب درس شیمی در کنکور چگونه است؟
شیمی یک درس اختصاصی است. در رشته ریاضی برای بسیاری از مهندسی ها مثل برق، مکانیک، هوا فضا، عمران، مواد، کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و گرایش های رشته های انسانی مثل حقوق، مدیریت ها و علوم اقتصادی که داوطلبانریاضی هم می توانند در آن شرکت کنند، ضریب ۲ دارد اما در رشته های مهندسی شیمی، پلیمر و نفت و مهندسی ایمنی و حفاظت و گرایش های مربوطه، ضریب ۳ دارد.
در رشته علوم تجربی برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و کل رشته های پیراپزشکی، صنایع غذایی، زیست شناسی، بیوتکنولوژی و گرایش های وابسته به آنها، ضریب ۳ دارد. اما در رشته های شیمی محض و کاربردی و داروسازی، ضریب۴ دارد. در گرایش های انسانی مثل مدیریت ها و حقوق برای دانش آموزان رشته ی تجربی، ضریب ۲ دارد.

من علاقه ای به حفظ کردن مطالب و درس های حفظی ندارم. شیمی را باید چگونه بخوانم؟
این احساس کاذب خود را فراموش کنید! علاقه های فردی خود را هنگام انتخاب رشته به کار گیرید، نه هنگام مطالعه درس ها. زمان مطالعه هر درس در برنامه مطالعه هفتگی ما با توجه به حجم آنها و ضریب آنها در کنکور در برنامه ریزی لحاظ می شوند. علاقه یا عدم علاقه ما به یک درس، نقشی در ساعت مطالعه ما ندارد. برای حفظ کردن مطالب، آمادگی جسمی شما با دیگران فرقی ندارد پس با این تلقین های بی مورد، آمادگی روحی خود را خراب نکنید و به رتبه خود ضربه نزنید.
آیا اهمیت درس شیمی در رشته ریاضی و تجربی یکسان است؟
همان طور که بیان شد، ضریب شیمی در رشته های پرطرفدار ریاضی و تجربی یکسان نیست. هر چند تعداد ساعت های تدریس و کتاب درسی دو رشته یکسان است اما علاقه مندی عمومی و ضریب ها باعث می شود،اهمیت این درس در رشته تجربی پس از زیست شناسی، در مقام دوم و در رشته ریاضی و فیزیک در مقام سوم باشد.
بنابراین نباید فراموش کرد، حجم کلی ساعت های مطالعه شیمی در برنامه هفتگی مطالعه در دو رشته، نباید با هم تفاوت چندانی داشته باشد.
در هفته چند ساعت مطالعه درس شیمی برای کنکور لازم است؟
پاسخ این سوال بستگی به تعداد کل ساعت مطالعه هر دانش آموز در هفته دارد. برای یک دانش آموز پیش دانشگاهی که در هفته دو روز خالی از درسهای مدرسه دارد و پنج روز مدرسه می رود، حداقل ۵ ساعت مطالعه شیمی در هفته، کم ترین میزان مطالعه است که می توان در نظر گرفت.
آیا ساعت مطالعه درس شیمی برای رشته ریاضی و تجربی یکسان است؟
هر چند تعداد ساعتهای درس شیمی و کتاب درسی برای دو رشته یکسان است، اما اهمیت این درس از نظر ضرایب در رشته های پرطرفدار دو گروه یکسان نیست. همین باعث می شود ساعت مطالعه درس شیمی برای دانش آموزان تجربی، ۲ تا ۳ساعت در هفته از ریاضی ها بیش تر باشد. سنگین تر شدن محتوای درس ریاضی و فیزیک در رشته ریاضی هم باعث کاهش ساعت مطالعه شیمی و افزایش ساعت مطالعه این دو درس می شود.
آیا اهمیت کتابهای شیمی سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی یکسان است؟
بله، یکسان است. تعداد سؤال های کتاب های پیش دانشگاهی ،سال سوم و سال دوم هر کدام ۱۲سؤال در کنکور سراسری سال ۹۱ بوده است.
با توجه به اینکه ضریب کل درس ها هم یکسان است، بنابراین ارزش کل سؤال ها با هم برابر است. البته این به معنای یکسان بودن محتوای علمی سه کتاب درسی نمی باشد اما در عمل، باید ارزش کلی یکسانی برای مطالعه این سه کتاب درنظر گرفت.
نقش خلاصه نویسی در مطالعه درس شیمی چگونه است؟
بسیار پر اهمیت است. یک خلاصه نویسی خوب به دسته بندی مطالب و به خاطرسپاری آنها کمک زیادی می کند. بهتر است خلاصه نویسی روی فیش های جداگانه مثل فیش های جعبه لایتنر باشد و بر روی هر فیش، مطالب در ارتباط با یک موضوع نوشته شود. خلاصه برداری حتماً باید پس از مطالعه عمیق صورت گیرد. بیشترین کاربرد خلاصه های آماده شده، در دوران جمع بندی و دوره کردن مطالب خواهدبود که زمان این کار، معمولاً در پایان امتحانات ترم دوم است.
مطالعه شیمی پایه (سال دوم و سوم) برای دانش آموزان سال آخر در دوره پیش دانشگاهی چگونه است و این مطالعه باید چه زمانی صورت گیرد؟
از آنجایی که بسیاری از مباحث کتاب پیش دانشگاهی، احتیاج به مطالب پیش نیازدارند، در بسیاری از مراکز آموزشی که دوره ی درسی را از تابستان شروع می کنند، یکی از کتاب های سال دوم یا سوم را نیز در کنار کتاب درسی شیمی پیش دانشگاهی در تابستان تدریس می کنند. در طول سال نیز کمی از مطالب پایه را می توان درترم اول و یا میان ترم اول و دوم تدریس کرد اما با شروع ترم دوم پیش دانشگاهی در ماه های دی تا اسفند، حجم زیاد و سنگین مطالب شیمی پیش دانشگاهی ترم دوم مانع از پرداختن به درس های پایه خواهد بود. به طورکلی، هر چه حجم درس های پایه ای که در تابستان دوره می شوند بیش تر باشد، درطی سال تمرکز مطالعه ی محتوای کتاب پیش دانشگاهی بیش تر خواهد بود.

نظرات شما