آیا واژه پارسک را شنیده‌اید؟ این واژه یکی از اصطلاحات ستاره‌شناسی است که برای تعیین مسافت بین ستارگان به کار می‌رود.

پارسِک (به انگلیسی: Parsec) (نماد: pc) یکی از واحدهای سنجشِ مسافت در ستاره‌شناسی است. یک پارسِک برابر با ۳۰٫۹ تریلیون کیلومتر (۱۹٫۲ تریلیون مایل) و معادلِ ۳٫۲۶ سال نوری است.

پارسِک فاصله‌ای است که از آن فاصله اختلاف منظر خورشید مرکزی و یک سیاره نسبت به یک جسم آسمانیِ دیگر مانند ستاره برابر یک ثانیهٔ قوسی دیده شود. برای نمونه؛ فاصله‌ای که از آن فاصله، شعاع مدار زمین که برابر یک واحد نجومی (۱AU) است، برابر یک ثانیهٔ قوس دیده شود. یک پارسِک برابر با ۳٫۲۶ سال نوری است.

نام پارسِک از هم‌آمیزی بخش‌هایی از دو واژهٔ parallax (اختلاف منظر) و arc second (ثانیهٔ قوسی) تشکیل شده‌است.

نظرات شما