روش مدیریت وقت خودتان را در کنکور داشته باشید.

یکی از مهمترین کارهایی که در کنکور باید انجام دهید مدیریت وفت است. شما باید بتوانید وقت لازم برای هر درس را به آن تخصیص دهید طوری که بهترین نتیجه را بگیرید. توصیه ما این است که مطابق ترتیب دفترچه پیش بروید و حواستان به وقت باشد اما اگر روش دیگری را قبلا امتحان کرده‌اید که برایتان جواب داده از همان روش استفاده کنید. اما روش جدیدی را در روز کنکور آزمایش نکنید.

نظرات شما