بهتر است کنکوریهای وعده‌های غذایی را به همراه میان وعده‌ها رعایت کنند و بر اساس اصول تغذیه ای غذا بخورند.

توصیه تغذیه‌ای به کنکوریها تقسیم وعده های غذایی به ۳ وعده اصلی و ۲ یا ۳ میان وعده است تا بدن فرد به صورت تدریجی مواد غذایی مورد نیاز خود را دریافت کند. ماست، میوه ها و سبزیجات به همراه وعده های اصلی یا در میان وعده ها به لحاظ دارا بودن درشت مغذی ها و ریز مغذی های ضروری برای عملکرد مغزی، بسیار مفید هستند.

نظرات شما