اسکواش را می توان در هر سطحی بازی کرد لیکن ارائه یک باز ی خوب کار مشکلی است. بازی دو بازیکن با دو درک نسبتا” هماهنگ و مناسب از بازی هایی که با راکت انجام می شود می تواند به عنوان یکی از رشته های ورزشی پر تحرک در سطح کشور مطرح گردد.

رشته ورزشی اسکواش تاریخچه ای خاص دارد. بازی هایی که با استفاده از دیوار  و پرتاب انواع توپ های دست ساز،  مثل :  توپ های پارچه ای و چوبی و… به سمت آن وکنترل آن دربرگشت ها دربسیاری ازکشورها وجود داشته است. حتی امروزه دربرخی از بازی های سنتی وبومی کشورها، شکلی از این نوع فعالیت ها به چشم می خورد، ازجمله بازی هایی که درآن با استفاده از مشت ، چوب یا راکت به توپی ضربه زده می شود.

اوایل قرن ۱۹ میلادی فکراستفاده از راکت وتوپ باعث بوجودآمدن گونه های مختلف از بازی ها شد. درسال ۱۸۳۰ اسکواش درمدرسه ها رونق گرفت . شاگردان به کمک راکت سعی می کردند با قدرت به توپ ضربه بزنند وهنگام برگشت آن از دیوار ، دوباره خودرا به آن برسانند واین عمل را تکرار  کنند.. مانند بسیاری از ورزش های آن زمان ، اسکواش نیزاستاندارد مشخصی برای شیوه بازی،ساخت وابعادزمین و وسایل لازم خود نداشت.ازسال ۱۸۷۴ میلادی این بازی ومسابقاتش درانگلیس رسمیت پیدا کرد ودرسال ۱۸۸۳ میلادی اولین زمین اسکواش در آکسفورد انگلیس ساخته شدو درسال ۱۹۱۱ انگلیسی ها قانون بازی اسکواش وابعادزمین آنرا ضابطه مندکردند واین ضوابط به مرور به شکل امروزی درآمد. درسال ۱۹۶۷ فدراسیون بین المللی اسکواش با ۷ کشور : مصر، انگلستان ، استرالیا ، آفریقای جنوبی ، پاکستان ، هند و نیوزلند شکل گرفت ودرسال ۱۹۹۲ نام آن به فدراسیون جهانی اسکواش تغییرکرد. کشورهای عضو این فدراسیون به مرور افزایش یافت تا جایی که درابتدای سال ۲۰۰۴ تعداد اعضای آن به ۱۵۰ عضورسید. این فدراسیون مورد تایید کمیته بین المللی المپیک وعضو انجمن عمومی فدراسیون های ورزشی بین المللی است.

تاریخچه اسکواش در ایران    این بازی ازحدودسال۱۳۲۰ شمسی با ورود کارکنان انگلیسی شرکت نفت به آبادان وساخت سالن اسکواش برای بازی وتفریح خود واعضای خانواده  واردایران شد. درسال ۱۳۴۵ در استان های خوزستان وتهران، سالن های تمرینی داشت که با توسعه آن ، درمکان های بیشتری ساخته شد. شهرهای آبادان ، اهواز، مسجدسلیمان  وتهران از اولین شهرهای ایران در راه اندازی این رشته بودند.

اسکواش را می توان در هر سطحی بازی کرد لیکن ارائه یک باز ی خوب کار مشکلی است. بازی دو بازیکن با دو درک نسبتا” هماهنگ و مناسب از بازی هایی که با راکت انجام می شود می تواند به عنوان یکی از رشته های ورزشی پر تحرک در سطح کشور مطرح  گردد.

ورزش اسکواش بر دو نوع است: اسکواش راکت و اسکواش تنیس

 اسکواش راکت : نوعی بازی است که در یک زمین چهار دیواری بازی می شود و هر بازیکن به طور متناوب توپ کوچکی را با راکت به دیوار مقابل می زند و بازیکن طرف دیگر باید آن را به دیوار مزبور بر گرداند.

این ضربه ها با سرعت و زاویه زده می شود که بازیکن حریف نتواند توپ را به دیوار مقابل برگرداند، بازی با زدن سرویس آغاز می گردد و پس از برخورد به دیوار با زاویه مشخص و حساب شده ای وارد زمین سرویس می گردد. مسابقه شامل سه یا پنج گیم و هر گیم دارای ۹ امتیاز می باشد.

اسکواش تنیس : این بازی نظیر اسکواش راکت است در همان زمین نیز بازی می شود با این تفاوت که فقط سرویس زننده می تواند امتیاز کسب کند و به جای اینکه در جایگاه سرویس قرار گیرد در زمین سرویس می ایستد و توپ را با ضربه حساب شده ای می زند تا در جلو خط سرویس آن طرف زمین فرود آید توپ هنگام برخورد به دیوار با سرعت بر می گردد. معمولا سالن اسکواش از ۴ الی ۸ زمین بازی تشکیل می شود که هر زمین ابعاد ۴/۶ ×۷۵/۹ متر و با ارتفاع ۷/۵ متر پیش بینی می گردد. در بازی های المپیک و بین المللی از دیوارهای شیشه ای نشکن برای دور زمین استفاده می شود که در این صورت حد اقل یک متر حریم در خارج دیوار ها منظور می گردد و ابعاد به ۲/۷ ×۲/۹ × ۵/۱۲ متر خواهد رسید. در سالن های اسکواش، بسته به نیازهای منطقه ای ممکن است در پشت سر بازیکنان و با استفاده از شیشه های ضخیم سالنی با ظرفیت ۵۰ الی ۱۰۰ نفر با هزینه مختصر ایجاد نمود. در سالن های ویژه که برای انجام مسابقات بین المللی در نظر گرفته می شود ممکن است با پیش بینی دیوارهای شیشه ای بیشتر امکانات تماشا را افزایش داد.

نظرات شما