این امکان وجود دارد که ورزش اجباری از شخص در برابر اضطراب و استرس محافظت کند. با توجه به مطالعه ی جدید محققان دانشگاه کلرادو بولدر، اجباربه ورزش کردن هنوز هم ممکن است به اندازه ورزش داوطلبانه اضطراب و افسردگی را کاهش دهد.

 

این امکان وجود دارد که ورزش اجباری از شخص در برابر اضطراب و استرس محافظت کند. با توجه به مطالعه ی جدید محققان دانشگاه کلرادو بولدر، اجباربه ورزش کردن هنوز هم ممکن است به اندازه ورزش داوطلبانه اضطراب و افسردگی را کاهش دهد. مطالعات گذشته نشان داده اند افرادی که ورزش می کنند از اختلالات مربوط به استرس در امان هستند. و دانشمندان می دانند که کنترل ادراک می تواند برای بهداشت روانی فرد سودمند باشد. اما این پرسش مطرح است که آیا کسی که مجبور به ورزش است، صرف نظر از کنترل اداراک، از مزایای مبارزه با اضطراب بهره می برد یا نه؟

بنیامین گرین وود ، استاد پژوهش دستیار در بخش فیزیولوژی ادغامی دانشگاه کلرادو بولدر، گفت: افرادی که ممکن است مجبور به ورزش شوند می تواند شامل این گروه ها باشند: دبیرستانی ها، دانشجو ها و ورزشکاران حرفه ای،افراد نظامی یا کسانی که با تجویز پزشک خود رژیم ورزشی دارند.

 

گرین وود این سوال را مطرح می کند: “اگر ورزش اجباری باشد، آیا هنوز هم مزایای سلامت روانی را برای شخص به همراه دارد؟” “واضح است که ورزش اجباری مزایای فیزیولوژیکی جنبی را دارد. اما آیا مزایای کاهش اضطراب و افسردگی را نیز دارد؟ ”

 

برای پاسخ به این سوال گرین وود و همکارانش، از جمله مونیکا فلشنر، استاد در همان بخش دانشگاه، یک آزمایش با استفاده از موش آزمایشگاهی انجام دادند. در طی یک دوره شش هفته ای، بعضی از موش ها در جای خود ثابت بودند در حالی که گروهی دیگر روی چرخ می دویدند.،

 

موش های گروه دوم به دو دسته تقسیم شدند که هر کدام تقریبا” با یک مدت زمان مساوی روی چرخ ها می چرخیدند.دسته اول در فواصل انتخابی روی چرخ می چرخیدند، در حالی که دسته دوم بر روی چرخ مکانیزه ای که چرخشان براساس برنامه ای از پیش تعیین شده بود می چرخیدند . برای این بررسی، سرعت موتور چرخ ها و مدت زمان چرخش برای هر دو دسته یکسان بود.

پس از شش هفته، موش ها قبل از تست سطح اضطراب تحت یک عامل استرس زا آزمایشگاهی قرار می گرفتند.میزان اضطراب با اندازه گیری مدت زمان توقف موش در محیط ترس زا محاسبه می شد، پدیده ای که مشابه به توقف گوزن در مقابل چراغ های روشن جلوی ماشین بود. هر چه زمان توقف بیشتر می شد ، اضطراب باقیمانده از استرس وارد شده روز قبل بیشتر بود. برای مقایسه، برخی از موش ها نیز بدون اینکه روز قبل تحت استرس باشند مورد آزمایش قرار گرفتند.

 

گرین وود سرپرست گروه تحقیقاتی اشاره کرد: “صرف نظر از اینکه آیا موش ها تصمیم به چرخیدن و یا مجبور بوده باشند از استرس و اضطراب در امان بودند”،موش های بی تحرک در موقعیت ترس آور برای مدت زمان طولانی تری نسبت به موش های فعال توقف می کردند.گرین وود می گوید: “ازکاربردهای این بررسی این است که انسان ها یی که فکر می کنند مجبور به ورزش کردن هستند، از جمله کسانی که احساس می کنند باید به دلایل پزشکی ورزش کنند، شاید ازمزایای کاهش اضطراب و افسردگی نیز بهره گیرند”.

 

دیگر نویسندگان دانشگاه کلرادو بولدر شامل کتی اسپنس، دانیل کرولینگ، پیتر کلارک و وندی کریگ می شوند. همه نویسندگان از اعضای آزمایشگاه فیزیولوژی استرس مونیکا فلشنر در گروه فیزیولوژی ادغامی هستند. این تحقیق توسط موسسه ملی بهداشت روان و آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاع حمایت مالی میشد.

 

این تحقیق در مجله اروپایی علوم اعصاب در ماه فوریه به چاپ رسید.

نظرات شما