والدین محترم: کنکور تمام زندگی نیست و در صورت عدم موفقیت در کنکور، وقت برای جبران آن وجود دارد . پس لطف کنید و فضای خانه را آرام نگهدارید و از مقایسه توانایی های فرزندان خود با دیگران پرهیز کنید . خانواده ها باید به همان اندازه که به درس خواندن فرزندانشان اهمیت می دهند، برای فراهم […]

والدین محترم:

کنکور تمام زندگی نیست و در صورت عدم موفقیت در کنکور، وقت برای جبران آن وجود دارد .

پس لطف کنید و فضای خانه را آرام نگهدارید و از مقایسه توانایی های فرزندان خود با دیگران پرهیز کنید .

خانواده ها باید به همان اندازه که به درس خواندن فرزندانشان اهمیت می دهند، برای فراهم کردن محیطی آرام و بدون تنش هم تلاش کنند.بعضی از خانواده ها خودشان عامل ایجاد اضطراب در فرزندانشان هستند .

امیدواریم که شما از این دسته ها نباشید .

با آرزوی موفقیت برای شما و قبولی در برترین دانشگاه کشور

نظرات شما