اگر چه کمی فشار و اضطراب روی درس خواندن نتیجه مفیدی دارد ولی چنانچه میزان فشار و اضطراب وارد بر دانش آموز زیاد باشد باعث مشکل در فهم درس و همچنین اعتماد به نفس و آرامش دانش آموز خواهد شد.

اگر چه کمی فشار و اضطراب روی درس خواندن نتیجه مفیدی دارد ولی چنانچه میزان فشار و اضطراب وارد بر دانش آموز زیاد باشد باعث مشکل در فهم درس و همچنین اعتماد به نفس و آرامش دانش آموز خواهد شد. بهتر است والدین در دوران کنکور به میزان اضطراب و فشار وارد بر دانش آموز توجه کنند. گاهی دانش آموزان چنان دچار اضراب می شوند که در پاسخ به این اضطراب اصلا درس نمی خوانند. باید بدانیم که مشغول بودن نسبت به بیکاری باعث کاهش اضطراب می شود. بسیار دیده شده که وقتی دانش آموز درس نمیخواند اولیا فکر میکنند که دانش آموز بی خیال است اما گاهی برعکس اضطراب باعث این موضوع می شود. در این حالت بهتر است دانش آموز را تشویق به درس خواندن کنید و با صحبت به او بفهمانید که شروع به درس خواندن باعث کاهش اضطراب او می شود. چنانچه درس خواندن ادامه پیدا کند به مرور اضطراب از بین می رود و آرامش بیشتری در دانش اموز به وجود می آید.

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما