حذف مطلب یا درس از برنامه مطالعه شما کاری اشتباه است.

معمولا بعضی دانش‌آموزان در برنامه ریزی برای مطالعه کنکور قسمتهایی را که از نظر آنها ارزش خواندن ندارد یا اینکه بازدهی مناسبی ندارد را از برنامه‌‌شان حذف می‌کنند. توصیه می شود که این کار را انجام ندهید. این کار فقط برای کسانی مناسب است که در روزهای نزدیک به کنکور شروع به خواندن کرده‌اند و وقت مناسبی ندارند. برای شما که از الان شروع کرده اید وقت مناسب برای خواندن همه مطالب وجود دارد. پس بی‌دلیل درس یا مطلبی را حذف نکنید.

نظرات شما