بهترین راه برای غلبه بر تردید و ناامیدی ایجاد انگیزه است.

همه ما در برهه‌هایی از زمان ناامید می‌شویم. نا امیدی و تردید جز احساسات طبیعی ما انسانها است. در سال کنکور هم این اتفاق زیاد می‌افتد. وقتی دچار چنین احساساتی شدید باید شرایط روحی خود را عوض کنید و بهترین راه برای اینکه حالت روحی خود را عوض کنید خواندن مطالب انگیزشی است. این مطالب شما را تحریک می‌کند تا بیشتر تلاش کنید و به موفقیت برسید. با مشاورین خود صحبت کنید آنها هم می‌توانند در شما انگیزه ایجاد کنند و هم مطالب انگیزشی مفیدی به شما معرفی کنند.

نظرات شما