تاثیر صبحانه در عملکرد مغزتان به مراتب تاثیرگزار تر از انچیزی است که تصویر می کنید.

هر کاری به یک پیش زمینه هایی نیاز داره، ماشین برای راه رفتن احتیاج به بنزین، روغن و آب برای خنک کردن موتور نیاز داره همین طور انسان به غذا،آب و خواب.
اما اینکه کیفیت این موارد چطور باشه خیلی مهمه. صبحانه اصلی ترین نقش را در عملکرد شما خواهد داشت. یک ضرب المثل هست که می گوید صبحانه را تنها بخورید، نهار را با دوستانتان و شام را بدید به دشمنتان! 
اینکه صبحانه چقدر اهمیت دارد به صورت کاملا مشخص در این مثال آورده شده است. تحت هیچ شرایطی صبحانه را از برنامه غذایی خودتان حذف نکنید و سعی کنید صبحانه مهمترین وعده غذایی شما در طول روز و البته کاملترین آن باشد. 
تاثیر صبحانه در عملکرد مغزتان به مراتب تاثیرگزار تر از انچیزی است که تصویر می کنید. از آنجا که در برنامه های درسی شما خواندن دروس در روز فرصتی ویژه به شمار می آید، در نتیحه زمانی به خواسته خود که همان یادگیری هر چه بهتر است، خواهید رسید که مغز شما از منابع کافی برای تصمیم گیری تغذیه کند.
پس یادتان باشد تا روز کنکور و برای همیشه صبحانه را مهمترین و کاملترین وعده غذایی خود لحاظ کنید!

نظرات شما