روشهایی وجود دارند که می تواند بازدهی مطالعه در مسیر کنکور را به عالی ترین سطح خود برساند.

مسیر کنکور، مسیری طولانی است. بهتر است برای اینکه این مسیر طولانی و خسته کننده نباشد، برنامه ریزی درست و دقیق داشته باشید.
روشهایی وجود دارند که می تواند بازدهی مطالعه در مسیر کنکور را به  عالی ترین سطح خود برساند. یکی از این روشها تنظیم صحیح روال مطالعه دروس است.
در مسیر کنکور ۹۶ می بایست خواندن درسها را به گونه ای برنامه ریزی کنید که از یکنواختی مسیر جلوگیری کنید. توصیه میشود پس از مطالعه هر درس اختصاصی یک درس عمومی را در برنامه درسی در طول آماده سازی برای کنکور ۹۶ قرار دهید.
معمولا دروس اختصاصی انرژی بیشتری را از شما خواهد گرفت، به همین دلیل است که خواندن پشت سر این دروس به یکباره انرژی شما گرفته و کارایی شما را کاهش خواهد داد.
پس توصیه میشود برای اینکه در کنکور سال ۹۶ بهترین نتیجه را کسب کنید از مشاورانی استفاده کنید که طی برنامه ریزی دقیق درسها را به صورتی که یکنواخت نباشند در لیست مطالعه روزانه شما قرار دهند.

نظرات شما