بهتر است در طول دوران کنکور از تمرکز بر روی دروس اختصاصی در یک مدت زمان طولانی اجتناب کنید.

راه کنکور یک راه طولانی است؛ اگر دقت کرده باشید در دوی ۱۰۰ متر دوندگان نهایت سرعت و شتاب را بکار می گیرند اما در دوی ماراتن در طول مسیر به آرامی حرکت می کند.
در حقیقت کنکور، دوی ماراتن است و نه دوی سرعت. پس بهتر است کاری کنید که در طول مسیر با خستگی مفرط کار را نیمه کاره تمام نکنید.
یکنواختی در طول مسیر شما را خسته خواهد کرد، پس باید طوری برنامه ریزی کنید که درس خواندن برایتان یکنواخت نشود.
برای این کار می بایست یک مرزبندی بین دروس اختصاصی و عمومی خود ایجاد کنید. دروس اختصاصی نیاز به صرف انرژی بیشتری خواهد بود و بهتر است در طول دوران کنکور از تمرکز بر روی دروس اختصاصی در یک مدت زمان طولانی اجتناب کنید.
بهتر است بعد از هر درس اختصاصی یک درس عمومی را مطالعه کنید. اینطور مطالعه موجب می شود علاوه بر اینکه از یک نواختی مطالعه جلوگیری کند، در عین حال با فشار کمتری که روی درسهای عمومی وجود دارد، می تواند به نوعی از تحلیل انرژی شما جلوگیری نماید.
در حقیقت شما همچون یک دونده دو ی ماراتن نیاز دارید تا انرژی خود را برای یک مسیر طولانی و تا روز برگزاری کنکور ۹۶ مدیریت کنید، نه یک دونده ی دوی صد متر که باید تنها در کمتر از ۱۰ ثانیه تمام انرژی خود را صرف نماید.

برچسب ها:
نظرات شما