نه گرسنه باشید و نه خیلی سیر، پیش از آغاز مطالعه یک لیوان آب میوه بنویشید و یک بیسکویت شیرین بخورید. از خوردن آب و هر نوع نوشیدنی دیگر در هنگام غذا خوردن و یا حتی بلافاصله بعد از آن خودداری کنید.

نه گرسنه باشید و نه خیلی سیر، پیش از آغاز مطالعه یک لیوان آب میوه
بنویشید و یک بیسکویت شیرین بخورید. از خوردن آب و هر نوع نوشیدنی دیگر در
هنگام غذا خوردن و یا حتی بلافاصله بعد از آن خودداری کنید.

نظرات شما