یکی از راحت ترین مباحث کنکور ریاضی در کنکورها، مبحث مجموعه ها است.

یکی از راحت ترین مباحث کنکور ریاضی در کنکورها، مبحث مجموعه ها است.  با توجه به اینکه مباحث اولیه علم مجموعه ها در دوره دبیرستان آموزش داده می شود، این مباحث از نظر امتحانی و پاسخگویی ساده تر از مباحث دیگر ریاضی هستند. بهتر است که روی این مبحث مسلط شوید، تا بتوانید به آن پاسخ بدهید. توجه داشته باشید که در کنکور رشته ریاضی بر طبق ۴ سال گذشته ۲ سوال از مبحث مجموعه ها و رابطه آمده است. تقریبا همه رتبه های خوب ( نه فقط رتبه های برتر) به این سوالات پاسخ داده اند. بنابراین باید بتوانید به این سوالات پاسخ بدهید که متضرر نشوید.

برای خواندن این مبحث و آماده شدن برای کنکور باید ابتدا مفاهیم پایه نظریه مجموعه ها را یاد گرفته و روی آن مسلط شوید. سپس به تست زنی بپردازید تا با نوع تستهای این مبحث آشنا شوید. از تکنیک های مخصوص تست زنی این مبحث نیز غافل نشوید. بدون این تکنیکها می توانید به این تستها پاسخ بگویید، ولی با استفاده از این تکنیکها می توانید در زمان کمتری به این سوالات جواب دهید.

نظرات شما