آیا می دانید کام مباخث در کنکور بیشترین سوالات را دارند؟

برطبق میانگین سه سال اخیر، مباحث شارش انرژی با میانگین ۶ سوال، گردش مواد با میانگین ۵ سوال، گوارش با ۴ سوال، دستگاه عصبی با ۴ سوال، ژنتیک با ۴ سوال، ژنتیک جمعیت با ۴ سوال، میکروب و ویروس با ۴ سوال بیشترین تعداد سوالهای زیست را به خود اختصاص داده اند.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما