شادسازی محیط مطالعه تاثیر زیادی روی بهره‌وری مطالعه دارد.

یکی از توصیه های ما به شما دانش آموزان در هر مقطعی این است که محیط درس خواندن و فعالیت یادگیری خود را تا حد امکان شاد کنید. البته باید توجه داشته باشید که با نشاط سازی محیط نباید باعث حواس پرتی شود. مثلا بعضی دوس دارند موقع مطالعه به موسیقی هم گوش دهند. این کار جز موارد خاص پیشنهاد نمی‌شود زیرا باعث حواس پرتی و عدم تمرکز می‌شود. گذاشتن یک گلدان در محل مطالعه  اگر به گل علاقه دارید یک از این کارها است. کارهای مشابهی وجود دارد که به شما حس خوبی نسبت به محیط می‌دهد اما باید حواستان باشد که این اسباب یا ابزار حواس شما را پرت نکند. تاثیر محیط مطالعه شاد و خوب روی بهره‌وری مطالعه و یادگیری غیرقابل انکار است.

 

 

نظرات شما