دانش‌آموزانی که به نمره ۲۰ عادت دارند با مشکل اضطراب جواب ندادن سوال در کنکور مواجه می شوند.

اضطراب امتحان: دانش آموزانی  که در طول سالهای تحصیلی تحت فشار دائمی والدین کمال‌گرا برای دریافت نمره ۲۰ بوده‌اند، بیش از دیگر بچه‌ها  سر جلسه امتحان دچار استرس می‌شوند. این بچه‌ها سر جلسه امتحان مدام در فکر برآورده‌کردن انتظارات والدین خود هستند و در مواجهه با نخستین سؤالی که پاسخ آن را نمی‌دانند دچار اضطراب می‌شوند به‌گونه‌ای که تمرکز کافی برای پاسخ‌دادن به دیگر سؤالات را نیز نخواهند داشت. همچنین والدینی که به دانش آموز مدام نسبت به فرا‌رسیدن زمان امتحان هشدار دهند، از گرفتن نمره کم بترسانند یا حتی برای نمره۲۰ پاداش‌های سنگین بگذارند، به‌طور ناخواسته  او را به سمت اضطراب امتحان و کاهش تمرکز در جلسه امتحان سوق می‌دهند. اگر از این دسته دانش آموزان هستید باید به خود بقبولانید که کنکور یک رقابت نسبت به دیگران است نه یک امتحان کلاسی. شما باید بهتر از دیگران عمل کنید تا موفق شوید. شما نمی‌توانید به ههمه سوالات کنکور پاسخ دهید همانگونه که دیگران هم نمی‌توانند. پس آرامش خود را حفظ کنید و بدانید که سوال سخت برای همه سخت است و درصد همه را پایین می‌آورد. اعتماد به نفس داشته باشید و تا جایی که می‌توانید به سوالات پاسخ دهید.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما