باید با شناخت تواناییهایتان تلاش خود را در حداکثر توانتان تنظیم کنید و روز به روز ارتقا دهید.

در مسیرکنکور باید تلاش کنید تا موفق باشید. اگر در این مسیر بیش از حد به خودتان فشار بیاورید آسیب‌های روحی و جسمی می بینید. و اگر به خودتان هیچ فشاری نیاورید مسلما موفق نمی‌شوید. باید توان خود را بشناسید و در حداکثر توان به خودتان فشار بیاورید. با توجه به اینکه ما می‌توانیم بر اساس شرایط تغییر کنیم اگر شما در حداثر توان‌تان تلاش کنید روز به روز توانتان بیشتر می‌شود و می‌توانید تلاشتان را هم بیشتر کنید. پس با یک روند افزاینده به خودتان فشار بیاورید و توان‌تان را افزایش دهید.

نظرات شما