مون‌روف‌ها و سان‌روف‌ها یا همان پنجره‌های سقفی در میان خودروها بسیار متداول هستند و نور طبیعی و هوای تازه را برای مسافران به ارمغان می‌آورند؛ اما سقف توهمی فورد به شبیه‌سازی یک دریچه در سققف خودرو می‌پردازد. این فناوری شامل یک دوربین است که مناظر بیرونی را ضبط و به طور زنده روی سقف پخش […]

مون‌روف‌ها و سان‌روف‌ها یا همان پنجره‌های سقفی در میان خودروها بسیار متداول هستند و نور طبیعی و هوای تازه را برای مسافران به ارمغان می‌آورند؛ اما سقف توهمی فورد به شبیه‌سازی یک دریچه در سققف خودرو می‌پردازد.

این فناوری شامل یک دوربین است که مناظر بیرونی را ضبط و به طور زنده روی سقف پخش می‌کند. همچنین یک نمایشگر نیز بر روی بخش داخلی سقف قرار می گیرد که تصاویر زنده را از بیرون برای مسافران پخش می‌کند. البته زمانی که نور محیط مطلوب نیست، نمایشگر خاموش می‌شود و از بسته‌شدن مون‌روف تقلید می‌کند. علاوه بر آن، این نمایشگر ممکن است از بخش‌های مختلف برخوردار باشد و به طور مستقل برای هر مسافر به نمایش مناظر بیرون بپردازد.

نظرات شما