اگر به عنوان کاربر و یا مدیر یک سازمان، تمایل دارید که از مزایای فناوری هوش مصنوعی استفاده کنید، اولین قدم این است که آموزش ببینید و زمینه‌های هوش مصنوعی را در خود تقویت کنید.

هوش مصنوعی وضعیت منابع انسانی را متحول خواهد کرد. تاکنون شاهد رشد چشمگیری در تعداد ابزارهای منابع انسانی بوده‌ایم. این ابزارها از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در راستای حل مشکلات افراد در محیط کار بهره می‌گیرد.

از آنجا که سازمان‌ها به طور مداوم در حال تغییر و تحول بوده و به طور پیوسته دچار عدم تمرکز می‌شوند، افراد و سازمان‌هایی که بتوانند از فناوری هوش مصنوعی بهره‌مند شوند، می‌توانند در مسیر کاری خود موفق شوند.
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی تنها در حکم ابزارهایی هستند که در اختیار داریم و این ابزارها مثل هر وسیله دیگر، می‌تواند سازنده یا مخرب باشد. اگر از این ابزارها در جهت نامناسب استفاده شود، این قابلیت را دارند که به فرآیندها یا فرهنگ شما آسیب برسانند.

یکی از مشکلات اصلی این فناوری، متوجه متخصصان منابع انسانی است. این افراد نسبت به متخصصان فناوری، تمایل زیادی برای آشنایی با مکانیک زیربنایی این ابزارها ندارند. بنابراین کاری که یک متخصص منابع انسانی باید انجام دهد، این است که مشخص کند که توانایی حل مسئله را دارد و سپس مسئله را چارچوب‌بندی نموده و از خود بپرسد که آیا به این فناوری احتیاج دارد؟ همچنین آیا این فناوری، مسائل را برای من ساده‌تر می‌کند؟ و دست آخر اینکه آیا می‌توانید مسئله را با رویکرد فناوری موجود حل کنید؟

اگر به عنوان کاربر و یا مدیر یک سازمان، تمایل دارید که از مزایای فناوری هوش مصنوعی استفاده کنید، اولین قدم این است که آموزش ببینید و زمینه‌های هوش مصنوعی را در خود تقویت کنید. جست‌وجو در گوگل و بررسی مطالب مرتبط می‌تواند کمک زیادی به شما نماید.
وارد شبکه‌ متخصصان شده و از تخصص سایر افراد در این زمینه استفاده کنید. همچنین از متخصصان بخواهید که در بررسی ابزارهایی که در حال بررسی آن هستید، به شما کمک کنند.

البته لازم است به خاطر داشته باشید که هوش مصنوعی همیشه موجب افزایش مهارت نیروی کار نمی‌شود و باید از ابزارهایی استفاده کنید که بتواند به راحتی، فرآیندهای موردنظرتان را به صورت خودکار انجام دهد.
در ضمن، چنانچه به دنبال تغییرات رفتاری هستید، از ابزارهای آموزشی برای کارکنان خود استفاده نمایید. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بازخوردهای مبتنی بر ابزار -که به موقع، مشخص و عملی باشد- برای حل مسائل رفتاری کارآمدتر هستند.

نظرات شما