سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

فرات-برتر-کنکور-ر-اض--۹۵

نظرات شما