سعی کنید به جای جنگ با شرایط موجود با آن کنار بیایید و با برنامه ریزی بهترین استفاده قابل انجام را از آن بکنید.

در زیست شناسی گفته می‌شود که موجوداتی در بقا موفق هستند که بیشترین انعطاف پذیری با شرایط را داشته باشند. در زندگی هم انعطاف پذیری از رموز موفقیت است. شما باید بتوانید با شرایط موجود بهترین نتیجه را بگیرید. بعضی از شرایط را می‌توانید عوض کنید و بعضی را نمی‌توانید. مثلا شما نمی‌توانید رفتارهای اطرافیان خود را تغییر دهید و اگر رفتار انها باب میل شما نیست باید بتوانید بهترین راه تعامل با آنها را در نظر بگیرید. پس نسبت به شرایط خودتان انعطاف پذیر باشید و وقت و انرژی خود را صرف جنگ با محیط اطراف و اطرافیان خود نکنید.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما