سیارک‌ها تهدید‌های اجتناب‌ناپیر تمدن بشری هستند، چه سیارکی به اندازه چلیابینسک باشند و تنها منطقه‌ای را به هرج و مرج بکشانند و چه سیارکی متعلق به عصر کرتاسه که زمین را به کل به نابودی بکشاند.

درهر صورت بهتر آن است که تحت هر شرایطی از نزدیک شدن آنها به زمین آگاهی داشته‌باشیم. ناسا در همین راستا سال‌هاست که تلاش دارد در دفتر هماهنگی دفاع سیاره‌ای خود سنگ‌های فضایی خطرناک را شناسایی کرده و برنامه‌های لازم برای مقابله با آنها را با دولت آمریکا هماهنگ کند.

ناسا اکنون قصد دارد تجهیزات ردیابی خود را روی سیارکی شناخته شده که قرار است در ماه اکتبر از کنار زمین عبور کند،‌ به آزمایش بگذارد. این اولین باری نیست که از سیارک ۲۰۱۲ TC4 بازدید می‌شود، این سیارک در سال ۲۰۱۲ و در حین عبور از میان زمین و ماه کشف شد. کمی بعد سیارک در میان تاریکی فضا ناپدید شد و به اندازه‌ای کوچک و کم نور بود که برای سال‌ها از دید پنهان باقی ماند.

اکنون قرار است این سیارک باری دیگر در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ از نزدیکی زمین عبور کند و اگرچه اخترشناسان هنوز نتوانسته‌اند مسیر دقیق آن را تخمین بزنند،‌ می‌دانند که قرار است از ۶۷۶۰ تا ۲۷۴ هزار کیلومتری زمین بگذرد و ناسا نیز قصد دارد از همین فرصت برای آزمایش شبکه‌ای بین‌المللی برای شناسایی سیارک‌ها استفاده کند.

با نزدیک شدن سیارک به زمین طی ماه‌های آینده، اخترشناسان آن را با تلسکوپی بزرگ ردیابی کرده و محاسبات دقیق‌تری از مسیر آن انجام می‌دهند. این اقدام برای کل سیستم ردیابی تمرینی واقعی خواهد بود تا در زمان بروز خطرات واقعی آمادگی کافی را داشته باشد.

سیارک TC پهنایی برابر ۹ تا ۳۰ متر دارد، یعنی تقریبا هم‌اندازه یا بزرگتر از شهاب‌سنگ چلیابینسک که در سال ۲۰۱۳ خرابی‌ها و آسیب‌های گسترده‌ای در روسیه وارد آورد. آن رویداد شدت حیاتی بودن ردیابی سنگ‌های کیهانی را پیش از نزدیک شدن به زمین به خوبی مشخص کرد و ناسا اکنون درتلاش است راهی برای راندن چنین اجرامی از زمین بیابد.

نظرات شما