معنی این جرف این است که مکانی که برای مطالعه در نظر می‌گیرید را برای غذا خوردن، تماشای تلویزیون و … استفاده نکنید.

معنی این جرف این است که مکانی که برای مطالعه در نظر می‌گیرید را برای غذا خوردن، تماشای تلویزیون و … استفاده نکنید. این کار باعث می‌شود که عادت نکنید که در آن مکان کاری به جز مطالعه انجام دهید و وقتی به آن مکان می‌روید ذهنتان دنبال کار دیگر نمی‌رود. این یکی از کارهایی است که حواس پرتی شما در هنگام درس خواندن را کم می‌کند.

نظرات شما