خواندن پشت سر هم درسهای مشابه تاثیر منفی روی یادگیری دارد

به همه شما توصیه شده است که در هنگام درس خواندن برای کنکور یک در میان اختصاصی و عمومی بخوانید. این توصیه هم مشابه آن است. اگر درسهایی که مشابه هستند یا اشتراک دارند مانند ریاضی و فیزیک را پشت سر هم بخوانید هم زودتر خسته می‌شوید و هم احتمال قاطی کردن مطالب وجود دارد. بهتر است بین درسهایی که مشابه هستند یا حتی روش خواندن مشابه دارند(مانند عربی و انگلیسی) فاصله بیندازید تا بهتر آنها را متوجه شوید.

نظرات شما