اسناد جدید نشان می‌دهد دولت سابق آمریکا به ریاست اوباما دستور حمله سایبری گسترده به روسیه را صادر کرده بود.

واشنگتن پست در این باره نوشت: اوایل آگوست ۲۰۱۶ که سیستم انتخابات آمریکا توسط روسها هک شد، دولت اوباما با پیاده سازی پروتکل امنیتی جدید با مشارکت سیا، NSA و سایر گروههای اطلاعاتی-امنیتی-سایبری سعی کرد دست به حمله پیشگیرانه علیه شبکه روسیه بزند.

مدارک جدید نشان از ۴ جلسه مداوم از روز ۴ آگوست به بعد با حضور اوباما، رئیس سیا و سایر مقامات برای ایجاد مقدمات حمله اینترنتی دارد.

اوباما حتی از طریق کانال امن طراحی شده برای جلوگیری از مواجه هسته ای به روسیه هشدار فرستاد اما مسکو یک هفته بعد دخالت خود در انتخابات آمریکا را رد کرد.

ترامپ ۸ نوامبر آمد و برنامه حمله سایبری به روسیه تا دسامبر به تعویق افتاد.

اوباما یک بار در سال ۲۰۰۸ از مقامات مربوطه خواست تا میزان تاثیر هکرهای روس بر سیستم انتخابات آمریکا را بررسی کنند و همان موقع با پاسخ ضعیف روبرو شد که در آن تاکید شده بود که روس‌ها خیلی نمی توانند تاثیرگذار باشند.

این منبع متذکر شده است که قبل از رفتن اوباما، دولتش ۳۵ مامور اطلاعاتی روسیه را از آمریکا اخراج کرد و روسیه را مورد تحریم قرار داد و بعدا اوباما به واحد US Cyber Command اجازه حمله را صادر کرد.

ظاهرا آنچه اخیرا روسیه را زمین‌گیر کرد، بخشی از حمله تدارک دیده شده بوده و به گفته کارشناسان این اولین حمله آمریکا به عنوان حمله دولتی-سایبری به یک کشور نیست، چرا که استاکس نت بدترین نوع خود بود که علیه ایران اجرا شد.

نظرات شما