۱. مداومت در خوردن مویز تاشتا پیامبر خدا (ص) : هرکس ناشتا به خوردن مویز مداومت کند،فهم و حافظه و ذهن روزی آن میشود. و از بلغم وی کاسته میشود. ۲. به (مربای به و عسل ، دمنوش به ، خورشت به) پیامبر خدا (ص) :به بخورید چرا که ذهن را افزون میکند. ۳. کندر […]

۱. مداومت در خوردن مویز تاشتا

پیامبر خدا (ص) : هرکس ناشتا به خوردن مویز مداومت کند،فهم و حافظه و ذهن روزی آن میشود. و از بلغم وی کاسته میشود.

۲. به (مربای به و عسل ، دمنوش به ، خورشت به)

پیامبر خدا (ص) :به بخورید چرا که ذهن را افزون میکند.

۳. کندر (جویدن آن مانند آدامس و برای کسانی که از جویدن آن احساس بدی دارند خوردن آن با عسل به صورت کپسول)

پیامبر خدا (ص) :بر شما باد کندر ، چراکه عقل را افزون میکند و ذهن را ذکاوت میدهد

۴. خوردن انار با پیه آن(خوردن انار شیرین با پیه آن علاوه بر این که بر هضم غذا کمک میکند باعث تقویت حافظه میشود.

امام صادق (ع) : انار را با پیه آن بخورید ، چراکه معده را میپالاید و ذهن ر افزون میکند

۵. سرکه(مصرف سرکه طبیعی همراه غذاهای روغنی و ب عنوان خورش غذا به استثنای برنج که مصرف آن همراه برنج مناسب نیست.)

امام رضا (ع) : سرکه ، ذهن را استحکام میبخشد و عقل را افزون میکند

۶. عسل ( مصرف عسل در وعده صبحانه ، استفاده از مربای میوه هایی مانند سیب و به و ..که به جای شکر با عسل تهیه شده باشند.نوشیدن شربت عسل در طول روز

پیامبر خدا (ص) :هرکس حافظه  میخواهد ، عسل بخورد

۷. کرفس(خورشت کرفس)

پیامبر خدا (ص) :کرفس ،انسدادها را میگشاید ،دل را طراوت میدهد،حافظه میآورد و دیوانگی،جذام،پیسی و ترس را دور میکند

نظرات شما